D1.1 = 100 M x 44M
D1.2 = 100 M x 44M
D1.3 = 100 M x 44M
D1.4 = 150 M x 32M
D1.5 = 175 M x 32M
D1.6 = 77 M x 32M
D1.7 = 100 M x 44M
D1.8 = 100 M x 44M
D1.9 = 100 M x 44M
D3.1 = 38 M x 19M

Areal Dermaga


Nama Kapal Agen E/TA Data Kapal Rencana Tambat Muatan (Ton/M3/Box & Jenis) Keterangan
Tgl Jam GT LOA Draft Line Mulai Selesai Bongkar Muat Jenis
Tgl Jam Tgl Jam