D1.1 = 100 M
D1.2 = 100 M
D1.3 = 150 M
D1.4 = 100 M
D1.5 = 100 M
D1.6 = 100 M
D2.1 = 160 M
D3.1 = 110 M
D3.2 = 110 M
D3.3 = 70 M

Nama Kapal Agen E/TA Data Kapal Rencana Tambat Muatan (Ton/M3/Box & Jenis) Keterangan
Tgl Jam GT LOA Draft Line Mulai Selesai Bongkar Muat Jenis
Tgl Jam Tgl Jam