D6.1 = 100 M, LWS = -19.00 M
D6.2 = 100 M, LWS = -19.00 M
D6.3 = 100 M, LWS = -19.00 M
D5.1 = 120 M, LWS = -8.00 M
D5.2 = 120 M, LWS = -8.00 M

Nama Kapal Agen E/TA Data Kapal Rencana Tambat Muatan (Ton/M3/Box & Jenis) Keterangan
Tgl Jam GT LOA Draft Line Mulai Selesai Bongkar Muat Jenis
Tgl Jam Tgl Jam