D1.1 = 150 M, LWS = -15.00 M
D1.2 = 150 M, LWS = -15.00 M
D1.3 = 270 M, LWS = -15.00 M
D1.4 = 285 M, LWS = -19.00 M
D1.5 = 120 M, LWS = -12.00 M
D1.6 = 122 M, LWS = -12.00 M
D1.7 = 140 M, LWS = -13.00 M
D1.8 = 145 M, LWS = -12.50 M
D2 = 240 M, LWS = -12.40 M
D4.1 = 150 M, LWS = -12.40 M
D4.2 = 150 M, LWS = -12.40 M


Nama Kapal Agen E/TA Data Kapal Rencana Tambat Muatan (Ton/M3/Box & Jenis) Keterangan
Tgl Jam GT LOA Draft Line Mulai Selesai Bongkar Muat Jenis
Tgl Jam Tgl Jam