Istilah Arti

ABEARING AND A SOUNDING

BARINGAN DENGAN PERUMAN. PENENTUAN POSISI DENGAN MEMBARING SATU TITIK BARINGAN DAN MEMERUM

ABERRATION

ABERASI. GERAKAN MAYA BENDA ANGKASA DIAKIBATKAN GERAKAN ORBIT BUMI

ABLE SEAMAN

AB KEMAMPUAN PELAUT. SEORANG KELASI YANG TELAH BERDINAS DI DEK PALING SEDIKIT SELAMA TIGA TAHUN DAN TELAH CUKUP CAKAP DAN MAMPU MENGERJAKAN TUGAS DARURAT YANG DISYARATKANOLEH BAGIAN DEK

ABNORMAL REFRACTION

PEMBIASAAN ABNORMAL. PERPINDAHAN DARI CAKRAWALA YANG NAMPAK DAN BENDA YANG DILIHAT DENGAN NILAI YANG TIDAK WAJAR. BENDA YANG BIASANYA AKAN BERADA DI BAWAH CAKRAWALA MUNGKIN AKAN NAMPAK DIA TASNYA. BIASANYA DI CECK DENGAN 'BACK ALTITUDE'

ABNORMAL REFRACTION

PEMBICARAAN ABNNORMAL. PERPINDAHAN DARI CAKRAWALA YANG NAMPAK DAN BENDA YANG DILIHAT DENGAN NIALI YANG TIDAK WAJAR. BENDA YANG BIASANYA AKAN BERADA DI BAWAH CAKRAWALA MUNGKIN AKAN NAMPAK DI ATASNYA. BIASANYA DI CHECK DENGAN 'BACK ALTITUDE'

ABOARD

DALAM KAPAL. DIA ATAS KAPAL; GO ABOARD, NAIK KAPAL

ABORDAGE

MELAKUKAN ATAU MENAIKI DAN MERAMPAS KAPAL MUSUH

ABOUT

KEDUDUKAN. MERUBAH KEDUDUKAN LYAR DARI KEDUDUKAN LAIN KE KEDUDUKAN YANG SATUNYA BILA SEDANG BERLAYAR

ABOUT SHIP

KEDUDUKAN KAPAL. MELETAKKAN KAPAL, ATAU MENJALANKAN KAPAL DENGAN LAYAR PADA KEDUDUKAN LAYAR YANG SEBALIKNYA

ABREAST

MENYEBUTKAN KAPAL YANG HALUANNYA SEJAJAR DENGAN KAPAL KITA, ATAU MELINTANG SATU SAMA LAIN